Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

En lyckad rekrytering har alltid två vinnare

En av de största utmaningarna företag står inför i nutid är att attrahera och att behålla värdefull kompetens.

Executive Search genom Moradi Partners

Välkommen att rekrytera din nästa medarbetare med oss. Rekrytering av styrelsemedlemmar, chefer och specialister är en viktig del i vårt erbjudande. För oss handlar rekrytering om mycket mer än att matcha ett cv med en kravprofil – det första steget är att förstå såväl uppdragsgivarens som kandidatens behov för ett långsiktigt lyckat resultat. I strävan att vara den mest träffsäkra rekryteringspartnern lägger vi stort fokus på att ta fram rätt krav- och uppdragsprofiler. Som kund kan ni anlita oss för enstaka rekryteringar eller för rekryteringar av större team.

Vi tar ansvar för alla våra rekryteringsuppdrag vilket gör att ni som kund kan vara säkra på att få både spets och bredd när vi utför vårt uppdrag åt er.

Moradi Partners arbetar främst med tillsättning av VD-, styrelse- och ledningsgruppspositioner inom alla branscher. Vi arbetar även med affärsrådgivning och utvärderingar för styrelser, coachning, utbildningar och liknande tjänster. 

Vi hjälper våra kunder med Executive Search av följande positioner och roller:

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
VD
Chefer
Specialister
IT
Sälj

Två sätt att jobba med oss

Moradi Network

Ni får access till en del av vårt CV databas som passar ert ändamål
SEK 100 000 exkl.moms
 • Ni kontaktar konsulterna själva
 • Ni kommunicerar direkt med varandra
 • Ni förhandlar
 • Ni skriver avtal

Moradi Executive Search

Vi förmedlar 3-5 profiler som passar er uppdragsspecifikation
Från 300 000 SEK och exkl. moms
 • Denna tjänst passar företag som är i behov av att hitta rätt person för att anställa
 • Vi börjar med att få en klar bild över er verksamhet där vi lägger fokus på att förstå vad som är viktigt för era affärer, företagskultur och värderingar
 • Sedan säkerställer vi att vi har en klar bild över vad det är för kompetens, erfarenheter och personlighet ni söker för positionen
 • Därefter när kravspecifikationen är tydlig är det dags att kartlägga marknaden
 • Kartläggning och telefon kontakt sker utifrån kravprofilen
 • Halvvägs in i uppdraget har vi en workshop för att diskutera profilinriktningar
 • Bedömning och urval görs där de mest relevanta och intressanta kandidaterna blir utvalda för fler intervjuer
 • I nästa steg presenterar vi de mest relevanta och intressanta kandidaterna
 • Vi verifierar och tar alltid 2-3 formella referenser på slutkandidaten
 • Ni kommer överens med slutkandidaten om de mer detaljerade villkoren
 • Anställningen är igång
 • Återkoppling till samtliga slutkandidater som vi har varit i kontakt med sker
 • Efter tre månader gör vi en uppföljning för att se att båda parter är nöjda med rekryeringen

Om ni är nyfikna på att veta mer om våra processer är du välkommen att antingen kontakta oss eller att läsa mer om Executive Search processen där ni får en mer detaljerad beskrivning på hur vår process är.

Hur vi jobbar

Affärsvärde

Vi specialiserar oss på att tillsätta nyckelpersoner som främjar er affärstillväxt. Vårt engagemang är att tillhandahålla toppresultat genom de mest effektiva lösningarna.

Kvalitet

Med erfarenhet i att bygga starka team erbjuder vi beprövade processer och ett omfattande nätverk för att säkerställa perfekt matchning mellan kandidat och organisation.

Kreativitet

Vårt team är proaktivt och innovativt, med en utmanaranda. Vi använder effektiva verktyg och metoder för att säkerställa rätt person ansluts till er organisation, främjande av tillväxt och framgång.

Styrkan med vår Executive Search process

När ni väljer oss för er nästa rekrytering kan ni räkna med en tydlig, kompetensbaserad och diskrimineringsfri process.

Vi säkerställer ett objektivt och rättvist urvalsarbete, där vi sätter varje individs kompetens och potential i fokus. Vårt arbetssätt minskar risken för felrekryteringar och ökar sannolikheten för att ni får in både rätt kompetens och en person ni kan utvecklas långsiktigt tillsammans med. I varje process garanterar vi också en bra upplevelse och personligt bemötande genom hela processen, för både er och kandidaterna.

Executive Search handlar om att hitta, attrahera och rekrytera rätt kompetens till er organisation. För oss på Moradi Partners är en välplanerad och effektiv Executive Search process nyckeln till att lyckas om och om igen. Vi vet att det är en investering att anställa personal, både i kostnader och tid. Med vår metodik ser vi till att processen blir så smidig och kvalitativ för dig som beställare som möjligt och vi jobbar långsiktigt. Lyckade matchningar är ingen slump – en väl genomarbetad process minimerar risken för felmatchningar och onödiga kostnader. 

Det är många delar som ingår i en Executive Search: internt arbete kring behov och kravställning, planering och beslutsfattande, genomförande av processen från a till ö, onboarding och upplärning av den nya medarbetaren fram till att personen kan bära sina kostnader och nå sina mål. Om vi begränsar oss till kostnaden för att genomföra en Executive Search process med hjälp av oss spelar faktorer som erfarenheter, expertis, kompetens, ledarskap, nätverk, bransch, leta, hitta, attrahera, matcha och marknadsföra ert varumärke in i prisbilden. Ett riktmärke brukar vara att räkna med en kostnad motsvarande tre månadslöner. Värt att lyfta är vikten av att välja samarbetspartner med omsorg för att minimera risken för felmatchningar och misslyckade processer som inte går i mål.

En Executive Search process kan ta från uppstart till signering av anställningsavtal olika lång tid, oftast 3 månader men ibland upp till 6 månader. När ni samarbetar med oss kan ni räkna med en väl sammanhållen process med tydlig tidslinje och planerade avstämningspunkter. Från att vi tillsammans fastställt kravprofil kan vi göra urval löpande och inom några veckor påbörja intervjufasen. Därefter är det dags för er att träffa de mest relevanta kandidaterna. Härifrån är det extra kritiskt att hålla ihop avstämningar och kommunikation, för att alla delaktiga i processen ska vara uppdaterade och kunna ta välgrundade beslut. Det sista steget, att ta referenser och göra eventuell bakgrundskontroll, brukar gå på några dagar. Därefter lämnar vi över till er att erbjuda den utvalda kandidaten tjänsten.

Det finns en hel del fallgropar och vanliga misstag som kan uppstå under en Executive Search process. Vi har koll på dem och ser till att ni inte hamnar där. Några vanliga brister är:

 1. Att kravprofilen inte matchar den faktiska tjänsten. Ibland kan det vara svårt att sammanställa en pricksäker kravprofil  – som ringar in de faktiska behoven, beskriver ansvar och arbetsuppgifter på ett rättvisande sätt och som innehåller krav som är faktiskt relevanta för tjänsten. Vi ställer de svåra frågorna och lägger fokus på att förstå er organisation på djupet.

 2. Att inte ge kandidaten hela bilden. För att ni och er nya medarbetare ska trivas tillsammans behöver det finnas en öppen och tydlig dialog kring förväntningar och möjligheter. Det spelar roll hur rekryterande chefer genomför intervjuer, att kandidaten får träffa fler från teamet och att det ni beskriver om organisationen speglar verkligheten.