Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Er strategiska partner inom kompetensutveckling

Vi hjälper individer som aktivt har valt att utvecklas som genuina ledare, både för sin egen skull och för andras

Utveckling är en väg till framgång

Vi vet att utveckling och glädje i arbetslivet går hand i hand. Därför brinner vi för att skapa mod och engagemang som leder till förändring, på riktigt. Du bestämmer dig för vad du vill uppnå och vi stöttar dig så att du lyckas.

Vi arrangerar och genomför högkvalitativa kurser och konferenser för er som är yrkesverksamma inom näringslivet och som strävar efter att utvecklas i era professionella yrkesroller med ökad kompetens.

Hitta utbildningen som passar era behov och ta ledarskapet till nästa nivå.

Vilken utbildning passar dig?

Styrkan med våra utbildningar

Alla framgångsrika organisationer har ledare som ständigt utvecklar sin kompetens, personlighet och nätverksrelationer. Genom våra utbildningar, nätverk och forum, får ni inspiration, råd och konkreta verktyg av våra skickliga förändringsledare.

Vi är lyhörda för ert och näringslivets behov samtidigt som vi är uppmärksamma på trender och nyheter. Därför kan vi snabbt utveckla och presentera utbildningar som bidrar till er kompetensutveckling, konkurrenskraft och framgång.

Vår vision är att bygga en hållbar värld skapat av välmående ledare. Därför har vi paketerat utbildningar som är anpassade för att hjälpa människor som vill utvecklas till att få de rätta förutsättnignarna till att nå sina mål samtidigt som de blir ännu bättre ledare än vad de redan är.

När ni väljer någon av våra utbildningar kan ni räkna med att ni får verktyg, metoder och processer för att lyckas med bättre lönsamhet.

Vårt fokus ligger på branschrelevans och högkvalitativ undervisning. Genom att erbjuda ett brett spektrum av utbildningar inom områden som ledarskap, Sälj,  IT ger vi dig möjligheten att skräddarsy din utbildning efter dina karriärmål.

Det är många delar som ingår i en Executive Search: internt arbete kring behov och kravställning, planering och beslutsfattande, genomförande av processen från a till ö, onboarding och upplärning av den nya medarbetaren fram till att personen kan bära sina kostnader och nå sina mål. Om vi begränsar oss till kostnaden för att genomföra en Executive Search process med hjälp av oss spelar faktorer som erfarenheter, expertis, kompetens, ledarskap, nätverk, bransch, leta, hitta, attrahera, matcha och marknadsföra ert varumärke in i prisbilden. Ett riktmärke brukar vara att räkna med en kostnad motsvarande tre månadslöner. Värt att lyfta är vikten av att välja samarbetspartner med omsorg för att minimera risken för felmatchningar och misslyckade processer som inte går i mål.

En Executive Search process kan ta från uppstart till signering av anställningsavtal olika lång tid, oftast 3 månader men ibland upp till 6 månader. När ni samarbetar med oss kan ni räkna med en väl sammanhållen process med tydlig tidslinje och planerade avstämningspunkter. Från att vi tillsammans fastställt kravprofil kan vi göra urval löpande och inom några veckor påbörja intervjufasen. Därefter är det dags för er att träffa de mest relevanta kandidaterna. Härifrån är det extra kritiskt att hålla ihop avstämningar och kommunikation, för att alla delaktiga i processen ska vara uppdaterade och kunna ta välgrundade beslut. Det sista steget, att ta referenser och göra eventuell bakgrundskontroll, brukar gå på några dagar. Därefter lämnar vi över till er att erbjuda den utvalda kandidaten tjänsten.

Det finns en hel del fallgropar och vanliga misstag som kan uppstå under en Executive Search process. Vi har koll på dem och ser till att ni inte hamnar där. Några vanliga brister är:

  1. Att kravprofilen inte matchar den faktiska tjänsten. Ibland kan det vara svårt att sammanställa en pricksäker kravprofil  – som ringar in de faktiska behoven, beskriver ansvar och arbetsuppgifter på ett rättvisande sätt och som innehåller krav som är faktiskt relevanta för tjänsten. Vi ställer de svåra frågorna och lägger fokus på att förstå er organisation på djupet.

  2. Att inte ge kandidaten hela bilden. För att ni och er nya medarbetare ska trivas tillsammans behöver det finnas en öppen och tydlig dialog kring förväntningar och möjligheter. Det spelar roll hur rekryterande chefer genomför intervjuer, att kandidaten får träffa fler från teamet och att det ni beskriver om organisationen speglar verkligheten.