Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Executive Search processen

Vi skapar framtida tillväxtföretag genom människor

Executive Search processen

Executive Search innebär att vi genom en gedigen marknadskartläggning identifierar, söker upp och attraherar de mest relevanta kandidaterna för ditt bolag och för den specifika tjänsten. Vårt starka nätverk kombinerat med en systematisk kartläggning av branscher och bolag garanterar att vi söker upp den bästa tillgängliga kompetensen på marknaden just nu. Förutom att säkra den rätta kompetensen lägger vi lika stort fokus på den personlighet och ledarskapsstil som passar både uppgiften och er organisation. En förutsättning för att lyckas med Executive Search är en tät dialog, transparens och ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter i processen.

1. Kravspecifikation

Vid inledningen av uppdraget formuleras en noggrann kravspecifikation tillsammans. Kravspecifikationen förmedlar tydligt rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av yrkeskompetens och personlighet som eftersöks. Vi använder oss av en kompetens- och beteendeprofil vid fastställandet av kravspecifikationen.

2. Kartläggning och Search

Marknadskartläggning sker utifrån den överenskomna kravprofilen. Vi utgår alltid ifrån en kombination av kandidater i vårt nätverk kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första utvärderande telefonintervju ställs frågor kring tidigare kompetens och ert företag marknadsförs som arbetsgivare och tjänsten.

3. Workshop

En tät och löpande dialog pågår under hela uppdragets gång. Halvvägs in i uppdraget har vi mera uppstyrt möte tillsammans för att konkret diskutera profilinriktningar. Syftet är att att bli ännu spetsigare i den fortsatta processen, att bekräfta att vi är på rätt spår och eliminera irrelevanta inriktningar. Vi utmanar även med profiler som har en annan kompetensbakgrund och ställer följdfrågor som uppkommit under rekryteringsprocessen.

4. Bedömning

De mest relevanta och intresserade kandidaterna blir utvalda för fler intervjuer. Vi arbetar med utvärderingar av kandidater utifrån en kompetensbaserad metodik som tar utgångspunkt i den fastställda kravprofilen. Här skapas en djupare förståelse för kandidatens kompetenser, personlighet, drivkrafter och resultat. Stor vikt läggs på att beteende och personlighet för att säkra att det passar er företagskultur.

5. Presentation

De mest relevanta och intresserade kandidaterna blir utvalda. Här skapas en djupare förståelse för kandidatens kompetenser, personlighet, drivkrafter och resultat. Stor vikt läggs på att beteende och personlighet för att säkra att det passar er företagskultur.

6. Verifiering

Vi tar alltid 2-3 formella referenser på slutkandidaten för att säkerställa att bilden av kandidaten överensstämmer med den bild kandidaten har gett av sig själv. Även tester genomförs om önskat.

7. Avslut

Ni kommer överens med slutkandidaten om de mer detaljerade villkoren och vi finns med för att konsultera båda parter. Slutkandidaten signerar avtalet. Återkoppling till samtliga kandidater som vi på något sätt varit i kontakt under processen sker, inklusive de som sökt tjänsten. 

8. Uppföljning

Efter 3 månaders anställning sker en uppföljning med båda parter för att säkerställa att allt går enligt förväntan.