Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Varför är det så viktigt med ledarskap?

Att ha en bra chef påverkar inte bara vårt engagemang positivt utan även vår fysiska och psykiska hälsa.

Ledarskap
JANUARI 2023
 
Att ha en bra chef påverkar inte bara vårt engagemang positivt utan även vår fysiska och psykiska hälsa. En mindre bra  chef försämrar medarbetarnas livskvalitet drastiskt både när det kommer till ökad risk för bland annat förhöjda stressnivåer, depression och hjärtsjukdom (Källa: Karolinska Institutet).
 
70% av engagemanget hos våra medarbetare är helt beroende av hur de uppfattar sin närmaste chef (Källa: Gallup). Det betyder att en organisation med dåligt rustade chefer kommer att ha medarbetare med lägre engagemang. En organisation med duktiga chefer kommer istället att ha medarbetare med ett högre engagemang. Den som kan sin motivationsteori vet också att den individ som känner sig engagerad och motiverad också kommer att prestera bättre. Kort sagt, en organisation med duktiga ledare kommer inte bara att ha mer motiverade medarbetare utan även se ökade prestationsnivåer och bättre resultat på sista raden. 

En liten del av organisationen (ledarna) stå för en stor del av hur kulturen ser ut och hur medarbetarna mår, agerar och presterar. 

Duktiga chefer utvecklar sig och tränar i att förbättras 
Tyvärr är det långt ifrån alla chefer som vet hur de ska leda på ett sätt så att deras medarbetare mår bra och når sin fulla potential. Ledarskap är en färdighet som behöver övas upp precis som vilken annan expertis som helst. 

Det finns en rad områden som avgör om en person kommer att vara en bra ledare. Bland dessa områden finns kommunikation och tydliga förväntningar, givande samtal, en god förmåga att hantera och lösa konflikter, lyhördhet och feedback. 

Vi lär oss bäst genom att kombinera teori och praktik 
Att lära sig något nytt, oavsett om det är att spela fotboll eller bli en ännu bättre ledare, kräver inte bara teoretisk förståelse utan även praktisk träning. För att få förändring, att växa och att utvecklas på riktigt behöver vi öva och utmana oss i samspel med andra personer som uppstås i situationer i praktiken. 

Duktiga ledare har följande gemensamt: 

  • De är kommunikativa och tydliga med förväntningar 
  • De har förmåga att föra en dialog och lyssna på sina medarbetare i olika frågor 
  • De ger ofta feedback (helst varje dag) 
  • De inspirerar och visar att arbetet är meningsfullt
  • De skapar förutsättningar för samarbete inom gruppen
  • De har god förmåga att hantera och lösa konflikter