Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Talent Acquisition

Rekrytera spetskompetenser och ha rätt person på rätt plats

Vårt upplägg är flexibelt  och genom tät dialog lär vi känna er kultur för att stärka er organisation. 

 

Talent Acquisition genom Moradi Partners

Genom Talent Acquisition får ni tillgång till vår expertis av Search. Vi agerar som en personlig och närvarande rekryteringspartner som skräddarsyr en lösning för de mest utmanande rekryteringarna eller där behovet finns av flera tillsättningar, både på kort sikt och över tid.

Uppdragets omfattning, antal timmar per vecka och senioritet på rekryteringskonsulten anpassas utifrån hur just ert behov ser ut. Med gedigen erfarenhet av rekrytering kombinerat med tillgången till vårt starka nätverk kan vi fylla ett kompetensbehov, oavsett bransch eller typ av position.

Vägen till framgång

Yrkesområden och positioner:

Vi kan hjälpa er med Talent Acquisition inom följande yrkesområden:

Talent Acquisition processen

1. Kravspecifikation

Vid starten av uppdraget formuleras en noggrann kravprofil tillsammans. Kravprofilen ska tydligt förmedla rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av kompetens och personlighet som eftersöks.

2. Kartläggning och Search

Marknadskartläggning sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de profiler som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas.

Konsulten utgår alltid ifrån en kombination av personer i dennes egna och Moradi Partners etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget.

Vid en första telefonintervju marknadsförs ditt bolag och tjänsten, samtidigt som kandidatens lämplighet för rollen säkerställs.

3. Tät dialog

Under uppdraget diskuteras faktiska profiler och profilinriktningar löpande för fortsatt Search. Syftet är att bekräfta att konsulten är på rätt spår, utmana er kring kompetensbakgrund och eliminera irrelevanta profilinriktningar.

4. Bedömning

De mest relevanta och intresserade kandidaterna ifrån kartläggningen går vidare till en intervju efter vårt urval.

Stor vikt läggs på beteende -och personbedömning.

Du som kund kan välja om vi ska genomföra en första djupintervju eller om ni vill att de bokas in direkt till er. Searchen pågår löpande tills rätt kandidat har hittats för tjänsten.

5. Avslut & Utvärdering

Uppdraget löper enligt överenskommelse. Vi tillhandahåller en rekryteringskonsult enligt avtalad tid och beläggning. Om behov kvarstår efter att uppdragsperioden löpt ut kan uppdraget förlängas.

Våra värderingar och fördelar med oss

Affärsvärde

Vi specialiserar oss på att tillsätta nyckelpersoner som främjar er affärstillväxt. Vårt engagemang är att tillhandahålla toppresultat genom de mest effektiva lösningarna.

Kvalitet

Med erfarenhet i att bygga starka team erbjuder vi beprövade processer och ett omfattande nätverk för att säkerställa perfekt matchning mellan kandidat och organisation.

Kreativitet

Vårt team är proaktivt och innovativt, med en utmanaranda. Vi använder effektiva verktyg och metoder för att säkerställa rätt person ansluts till er organisation, främjande av tillväxt och framgång.