Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Executive Interim process

Vi skapar framtida tillväxtföretag genom människor

Executive Interim processen

En interimschef är en bra lösning när verksamheten står inför en utmaning under en rekrytering. Alla uppdrag är unika och genom att anlita en interimschef får ni en ledare som kan just det ni behöver i exakt rätt ögonblick. En interimslösning kan vara en kortsiktig injektion för ett projekt, en specifik uppgift eller vid tillfälliga arbetstoppar och vid tidsbegränsade projekt.

1. Uppdragsspecifikation

Kravprofilen förmedlar konsultens uppgift, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken tidigare erfarenhet, yrkeskompetens och personlighet som efterfrågas.
Vi börjar med att formulera en noggrann kravspecifikation tillsammans.
Den tänkta tidsperioden och arvodesnivån för uppdraget specificeras även vid detta tillfälle.

2. Kartläggning och Search

Kartläggning och kontakt sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de konsulter som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Utgångspunken är en kombination av konsulter i vårt etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Ert företag och uppdraget marknadsförs, samtidigt som konsultens lämplighet, tillgänglighet och arvodesnivå säkerställs.

3. Bedömning & val

Konsulter som bedöms vara allra mest lämpade för uppdraget väljs ut och presenteras en åt gången för uppdragsgivaren.

Urvalet baseras på konsultens tidigare erfarenhet och kompetens, personlighet samt tillgänglighet och arvodesnivå.

4. Kontraktsskrivning

Moradi Partners Executive Interim skriver kontrakt med två parter. Ett uppdragsavtal upprättas med uppdragsgivaren och ett konsultavtal upprättas med det konsultbolag som uppdragsgivaren valt att anlita för interimsuppdraget.

Samtliga konsulter som vi har varit i kontakt med avseende uppdraget återkopplas.

5. Uppdraget är igång

Moradi Partners fortsätter även när uppdraget har påbörjats och bidrar med spetskompetens och strategiarbete. För oss är det viktigt med en kontinuerlig dialog med både uppdragsgivare och interimskonsult under hela den tidsperiod som uppdraget löper. Vi säkerställer även att båda parter har ett fortsatt värde av varandra. Det är även vanligt att uppdraget förlängs och i vissa fall leder till en permanent anställning.