Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Board Recruitment

Att ha en varierande kompetens och erfarenhetsbaserad styrelse

Många styrelser består av personer med likartad kompetens och erfarenhet i dag. Men när omvärlden förändras allt snabbare behöver styrelsen också göra det. Det är inte längre bara lång erfarenhet eller relation som behöver styra när företag utser sin styrelse. Minst lika viktigt är vilka förändringar företaget står inför och vilken kompetens som behövs för att möta dem. Idag svänger behoven mot vad personen kan tillföra och det handlar mer om vart företaget ska. Många branscher är i transformation och det gäller att vara medveten om både företagets och branschens utmaningar för att se vilken kompetens som behövs vid rekrytering till styrelsen. Genom Moradi Partners utmanar vi traditionell styrelsetillsättning med en samtida approach och kompetensstyrt tankesätt.

Styrelserekrytering genom Moradi Partners

Affärsvärlden präglas av ständiga förändringar och för att driva ett företag i rätt riktning måste styrelsen spegla omvärlden. Kompetenser behöver löpande utvärderas och uppdateras. Kunskapen om vilken kombination av kompetens som gör mest skillnad blir avgörande. Det är här Moradi Partners kommer in i bilden. Med vår mångåriga erfarenhet att hitta rätt kompetens i kombination med vårt omfattande nätverk av personer på ledande positioner garanterar vi styrelseprofiler med kompletterande kompetens. Vi hittar de som tillför precis det som saknas.

Board Recruitment processen

1. Kravspecifikation

Vid inledningen av uppdraget formuleras en noggrann kravspecifikation tillsammans. Kravspecifikationen förmedlar tydligt rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av yrkeskompetens och personlighet som eftersöks. Vi använder oss av en kompetens- och beteendeprofil vid fastställandet av kravspecifikationen.

2. Kartläggning och Search

Marknadskartläggning sker utifrån den överenskomna kravprofilen. Vi utgår alltid ifrån en kombination av kandidater i vårt nätverk kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första utvärderande telefonintervju ställs frågor kring tidigare kompetens och ert företag marknadsförs som arbetsgivare och tjänsten.

3. Workshop

En tät och löpande dialog pågår under hela uppdragets gång. Halvvägs in i uppdraget har vi mera uppstyrt möte tillsammans för att konkret diskutera profilinriktningar. Syftet är att att bli ännu spetsigare i den fortsatta processen, att bekräfta att vi är på rätt spår och eliminera irrelevanta inriktningar. Vi utmanar även med profiler som har en annan kompetensbakgrund och ställer följdfrågor som uppkommit under rekryteringsprocessen.

4. Bedömning

De mest relevanta och intresserade kandidaterna blir utvalda för fler intervjuer. Vi arbetar med utvärderingar av kandidater utifrån en kompetensbaserad metodik som tar utgångspunkt i den fastställda kravprofilen. Här skapas en djupare förståelse för kandidatens kompetenser, personlighet, drivkrafter och resultat. Stor vikt läggs på att beteende och personlighet för att säkra att det passar er företagskultur.

5. Presentation

De mest relevanta och intresserade kandidaterna blir utvalda. Här skapas en djupare förståelse för kandidatens kompetenser, personlighet, drivkrafter och resultat. Stor vikt läggs på att beteende och personlighet för att säkra att det passar er företagskultur.

6. Verifiering

Vi tar alltid 2-3 formella referenser på slutkandidaten för att säkerställa att bilden av kandidaten överensstämmer med den bild kandidaten har gett av sig själv. Även tester genomförs om önskat.

7. Avslut

Ni kommer överens med slutkandidaten om de mer detaljerade villkoren och vi finns med för att konsultera båda parter. Slutkandidaten signerar avtalet. Återkoppling till samtliga kandidater som vi på något sätt varit i kontakt under processen sker, inklusive de som sökt tjänsten. 

8. Uppföljning

Efter 3 månaders anställning sker en uppföljning med båda parter för att säkerställa att allt går enligt förväntan. 

Fördelar med Moradi Partners och värderingar vi lever efter

Affärsvärde

Vår spetskompetens är att tillsätta affärspåverkande positioner. Vi levererar personer som har en positiv inverkan på din affärstillväxt. Vi drivs av att våra kunder ska ha tillgång till de bästa möjliga lösningarna för resultat och vi ger oss inte förrän vi har korsat mållinjen.

Kvalitet

Vi har gedigen erfarenhet av att bygga starka team och att matcha ihop kandidat med organisation. Våra beprövade processmodeller med metoder erbjuder vi ansvarsfullt våra kunder de bästa lösningarna för att nå resultat kombinerat med ett starkt nätverk. Vi säkrar upp och tar ansvar för hela processen.

Kreativitet

Vi är framåtlutade och proaktiva med en utpräglad utmanarmentalitet. Vi drivs av att hitta rätt person till din organisation. Vi är lösningsorienterade, innovativa och handlingskraftiga där våra verktyg och metoder i samspel med vårt sinne för teambuilding säkerställer att ni får den önskade personen för att nå tillväxt.