Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Hel rekryteringsprocess

En lyckad rekrytering har alltid två vinnare

Rekrytering handlar om mer än att göra en bra matchning.
En lyckad rekrytering enligt oss handlar om en tydlig, kompetensbaserad och diskrimineringsfri process.
Varje individs kompetens och potential sätts i fokus.
Det tjänar både ni och er nya kollega på.

Employer Branding

Rekrytering med ert varumärke i fokus

I en rekrytering är det viktigt att du som arbetsgivare visar upp vad ditt varumärke står för. När kandidater kommer i kontakt med ditt företag under rekryteringen blir de en viktig del i hur varumärket uppfattas. 

Upplevelsen kandidater får under en rekryteringsprocess väger tungt i deras val av arbetsgivare. Den kan vara avgörande för hur personen uppfattar företaget nu och i framtiden. Om du lyckas göra ett gott intryck betyder det mycket för varumärket.

Vi har ett helhjärtat fokus på att stärka ditt varumärke när vi hjälper dig att attrahera och rekrytera nya medarbetare.

 

 

vägen till framgång

Yrkesområden:

Vi kan hjälpa er med rekrytering inom följande yrkesområden:

Värdeskapande rekrytering

Professionell och rättvis rekryteringsprocess

Rekrytering för oss handlar om att människan står i centrum. Ni som samarbetar med oss, och de kandidater vi har kontakt med, får en riktigt bra upplevelse. Att utmana gamla sanningar, traditioner och arbetssätt är både lärorikt och utvecklande för hela organisationen.

 

 

När vi gör en rekrytering garanterar vi kvalitet med ett personligt bemötande genom hela processen. Värdet med att samarbeta med oss är att vi minskar risken för felrekryteringar och skapar förutsättningar för en långsiktig, hållbar och smart rekrytering genom vår kompetensbaserade metod. Vi säkerställer ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete. 

 

Hel rekryteringsprocessen

1. Kravspecifikation

Vid inledningen av uppdraget formuleras en noggrann kravspecifikation tillsammans. Kravspecifikationen ska tydligt förmedla rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av yrkeskompetens och personlighet som eftersöks.

2. Annons synlig

Vi ser här till att annonsen och ditt varumärke når ut till rätt målgrupp av kandidater. Med en evidensbaserad metod gör vi ett första urval med hjälp av kvalitativa urvalsfrågor, tester, search och telefonintervjuer.

3. Vi möter kandidaterna

Vi ser här till att annonsen och ditt varumärke når ut till rätt målgrupp av kandidater. Med en evidensbaserad metod gör vi ett första urval med hjälp av kvalitativa urvalsfrågor, tester, search och telefonintervjuer.

4. Ni möter kandidaterna

Nu är det äntligen dags för dig att träffa de kandidater som bäst matchar rollen och kan vara aktuella för rekrytering.

5. Referenstagning

Nu är det äntligen dags för dig att träffa de kandidater som bäst matchar rollen och kan vara aktuella för rekrytering.

6. Signering

Grattis! Ni kommer överens med slutkandidaten om de mer detaljerade villkoren och vi finns med för att konsultera båda parter. Slutkandidaten signerar avtalet.

7. Avslut

Återkoppling till samtliga kandidater som vi på något sätt varit i kontakt med under processen sker, inklusive de som sökt tjänsten.

8. Uppföljning

Efter 3 månaders anställning sker en uppföljning med båda parter för att säkerställa att allt går enligt förväntan.

Fördelar med Moradi Partners och värderingar vi lever efter

Affärsvärde

Vår spetskompetens är att tillsätta affärspåverkande positioner. Vi levererar personer som har en positiv inverkan på din affärstillväxt. Vi drivs av att våra kunder ska ha tillgång till de bästa möjliga lösningarna för resultat och vi ger oss inte förrän vi har korsat mållinjen.

Kvalitet

Vi har gedigen erfarenhet av att bygga starka team och att matcha ihop kandidat med organisation. Våra beprövade processmodeller med metoder erbjuder vi ansvarsfullt våra kunder de bästa lösningarna för att nå resultat kombinerat med ett starkt nätverk. Vi säkrar upp och tar ansvar för hela processen.

Kreativitet

Vi är framåtlutade och proaktiva med en utpräglad utmanarmentalitet. Vi drivs av att hitta rätt person till din organisation. Vi är lösningsorienterade, innovativa och handlingskraftiga där våra verktyg och metoder i samspel med vårt sinne för teambuilding säkerställer att ni får den önskade personen för att nå tillväxt.

Kandidater är företagets ambassadörer

Kandidatens upplevelse

Nöjda kandidater blir ambassadörer för ditt varumärke. Ledstjärnan i när vi rekryterar är upplevelsen kandidater får under rekryteringen bär de med sig länge. Därför är det viktigt att skapa en riktigt bra upplevelse för kandidaten, oavsett om personen får ett nej eller ett ja. 

Intrycket kandidaterna får kan vara avgörande för om personen återkommer till ditt företag som jobbsökande, leverantör eller kund i framtiden. Vi satsar mycket på kandidatupplevelsen och ber hela tiden om feedback från kandidaterna om hur de har upplevt processen.

Varför ni ska välja Moradi Partners för er nästa rekrytering

När ni väljer oss för er nästa rekrytering kan ni räkna med en tydlig, kompetensbaserad och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.

Med det säkerställer vi ett objektivt och rättvist urvalsarbete, där vi sätter varje individs kompetens och potential i fokus.

Vårt arbetssätt minskar risken för felrekryteringar och ökar sannolikheten för att ni får in både rätt kompetens och en person ni kan utvecklas långsiktigt tillsammans med. I varje rekryteringsprocess garanterar vi också en bra upplevelse och personligt bemötande genom hela processen, för både er och kandidaterna.

För oss på Moradi Partners är en välplanerad och effektiv rekryteringsprocess nyckeln till att lyckas om och om igen. Vi vet att det är en investering att anställa personal, både i kostnader och tid. Med vår  kompetensbaserade metodik ser vi till att processen blir både smidig och kvalitativ för dig som beställare. Lyckade rekryteringar är ingen slump – en väl genomarbetad rekryteringsprocess minimerar risken för felrekrytering och onödiga kostnader.

Det är många delar som ingår i en rekrytering: internt arbete kring behov och kravställning, planering och beslutsfattande, genomförande av rekryteringsprocessen från a till ö, onboarding och upplärning av den nya medarbetaren fram till att personen kan bära sina kostnader och nå sina mål. Om vi begränsar oss till kostnaden för att genomföra en rekryteringsprocess med hjälp av rekryteringsbyrå spelar faktorer som bransch, lönenivå, senioritet, behov av urvalstester och annonsering in i prisbilden. Ett riktmärke brukar vara att räkna med en kostnad motsvarande tre månadslöner. Värt att lyfta är vikten av att välja samarbetspartner med omsorg för att minimera risken för felrekryteringar och misslyckade processer som inte går i mål.

En rekryteringsprocess från uppstart till signering av anställningsavtal kan ta olika lång tid, oftast 1-3 månader men ibland upp till 6 månader. När ni samarbetar med oss kan ni räkna med en väl sammanhållen process med tydlig tidslinje och planerade avstämningspunkter. Från att vi tillsammans fastställt kravprofil och publicerat annons kan vi göra urval löpande och inom några veckor påbörja intervjufasen. Därefter är det dags för er att träffa de mest relevanta kandidaterna. Härifrån är det extra kritiskt att hålla ihop avstämningar och kommunikation, för att alla delaktiga i processen ska vara uppdaterade och kunna ta välgrundade beslut. Det sista steget, att ta referenser och göra eventuell bakgrundskontroll, brukar gå på några dagar. Därefter lämnar vi över till er att erbjuda den utvalda kandidaten tjänsten.

Det finns en hel del fallgropar och vanliga misstag som kan uppstå under en rekrytering. Vi har koll på dem och ser till att ni inte hamnar där. Några vanliga brister i en rekrytering:

  1. Att fatta beslut efter magkänsla. Vår kompetensbaserade metodik sätter istället fokus på kandidatens faktiska kompetens och potential.
  2. Att kravprofilen inte matchar den faktiska tjänsten. Ibland kan det vara svårt att sammanställa en pricksäker kravprofil  – som ringar in de faktiska behoven, beskriver ansvar och arbetsuppgifter på ett rättvisande sätt och som innehåller krav som är faktiskt relevanta för tjänsten. Vi ställer de svåra frågorna och lägger fokus på att förstå er organisation på djupet.
  3. Att inte ge kandidaten hela bilden. För att ni och er nya medarbetare ska trivas tillsammans behöver det finnas en öppen och tydlig dialog kring förväntningar och möjligheter. Det spelar roll hur rekryterande chefer genomför intervjuer, att kandidaten får träffa fler från teamet och att det ni beskriver om organisationen speglar verkligheten.