Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Executive interim

Få in snabbt erfarenheter med spetskompetens utan att kompromissa på kvaliteten.

I ett affärsklimat under ständig förändring är det en stor fördel att kunna ha en flexibilitet i organisationen. Det kan handla om att få in en person med kort varsel i väntan på en permanent lösning eller att ni har ett specifikt behov av en viss expertis kortsiktigt. 

Executive Interim genom Moradi Partners

Det finns affärsmässiga fördelar att snabbt kunna kompetensväxla utifrån ett tidsbestämt eller specifikt behov. Samtidigt är det allt fler kandidater som väljer att gå ifrån traditionell anställning för att starta sin egen konsultverksamhet. Interim Management och tillfällig rekrytering är ett starkt komplement till Executive Search. Med vårt starka nätverk kombinerat med Search löser vi ert behov genom att förmedla erfarna konsulter med operativ erfarenhet.

vägen till framgång

Yrkesområden:

Vi kan hjälpa er med chefer och specialister interimt inom följande yrkesområden:

Executive Interim processen

1. Uppdragsspecifikation

Kravprofilen ska förmedla konsultens uppgift, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken tidigare erfarenhet och personlighet som efterfrågas. Den tänkta tidsperioden och arvodesnivån för uppdraget specificeras även vid detta tillfälle.

2. Kartläggning och Search

Kartläggning och kontakt sker utifrån kravprofil med syfte att säkerställa att de konsulter som är bäst lämpade för uppdraget kontaktas. Utgångspunken är en kombination av konsulter i vårt etablerade nätverk, kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Ert företag och uppdraget marknadsförs, samtidigt som konsultens lämplighet, tillgänglighet och arvodesnivå säkerställs.

3. Bedömning

De konsulter som bedöms vara allra mest lämpade för uppdraget väljs ut och presenteras. Urvalet baseras på konsultens tidigare erfarenhet och kompetens, personlighet samt tillgänglighet och arvodesnivå.

4. Kontraktsskrivning

Moradi Partners Executive Interim skriver kontrakt med två parter. Ett uppdragsavtal upprättas med uppdragsgivaren och ett konsultavtal upprättas med det konsultbolag som uppdragsgivaren valt att anlita för interimsuppdraget. Samtliga konsulter som vi har varit i kontakt med avseende uppdraget återkopplas.

5. Uppföljning

Vi fortsätter även när uppdraget har påbörjats. För oss är det viktigt med en kontinuerlig dialog med både uppdragsgivare och interimskonsult under hela den tidsperiod som uppdraget löper. Vi säkerställer att båda parter har ett fortsatt värde av varandra. Det är även vanligt att uppdraget förlängs och i vissa fall leder till en permanent anställning.

Fördelar med Moradi Partners och värderingar vi lever efter

Affärsvärde

Vår spetskompetens är att tillsätta affärspåverkande positioner. Vi levererar personer som har en positiv inverkan på din affärstillväxt. Vi drivs av att våra kunder ska ha tillgång till de bästa möjliga lösningarna för resultat och vi ger oss inte förrän vi har korsat mållinjen.

Kvalitet

Vi har gedigen erfarenhet av att bygga starka team och att matcha ihop kandidat med organisation. Våra beprövade processmodeller med metoder erbjuder vi ansvarsfullt våra kunder de bästa lösningarna för att nå resultat kombinerat med ett starkt nätverk. Vi säkrar upp och tar ansvar för hela processen.

Kreativitet

Vi är framåtlutade och proaktiva med en utpräglad utmanarmentalitet. Vi drivs av att hitta rätt person till din organisation. Vi är lösningsorienterade, innovativa och handlingskraftiga där våra verktyg och metoder i samspel med vårt sinne för teambuilding säkerställer att ni får den önskade personen för att nå tillväxt.