Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Talent Management i praktiken

Att ha rätt kompetens och personal både i dag och i morgon är en framtidsfråga som särskiljer er från konkurrenterna

Utbildningsbeskrivning

Den här utbildningen i Talent Management ger dig de rätta kunskaperna och metoderna för att säkerställa att ni har den kompetens som behövs för att nå era affärsmål.

Att jobba med Talent Management innefattar hela resan från att hitta och attrahera rätt kompetens, till att utveckla och behålla nyckelpersoner som bidrar till verksamhetens utveckling. Det handlar om att ha rätt personal och rätt kompetens i rätt tid för att nå målen.

Den här ledarskapsutbildningen går både fysiskt och 100% på distans (live). Oavsett vilket du väljer får du en inspirerande, behovsanpassad och praktisk utbildning som hjälper dig framåt.

Omfattning:
2 heldagar (09.00-17.00)
Blended Learning

Förkunskaper:
Inför denna utbildning räknar vi med att du är i en ledande försäljningsbefattning

Plats:
Online
Fysisk på plats i centrala Stockholm
Företagsanpassad 

Datum:
Enligt överenskommelse

Pris:
16 900 SEK exkl. moms

Upplägg

Under utbildningen Talent Management jobbar du praktiskt med er verksamhet och får viktigt jobb gjort på plats hos oss. Du får konkreta metoder för att ta hand om befintliga talanger och säkra framtida behov av personal.

För att säkerställa att era interna utvecklings- och utbildningsinsatser görs på rätt sätt och kunna ta sikte på just de kompetenser ni behöver vässa, kommer du få ta fram en kompetensplan. Vi arbetar också praktiskt med metoder för att skapa ett vardagligt lärande i organisationen. Detta är viktigt för att snabbt hjälpa nya förmågor på banan, förankra nya rutiner och sprida den interna kunskapen.

Efter utbildningen vet du vilka talanger ni ska locka, utveckla och behålla för att bygga er gemensamma framtid.

Utbildningsinnehåll

 • Era behov utifrån vision, mission, mål och affärsplan
 • Kompetens – vad är det?
 • Att locka och behålla rätt kompetens
 • Så blir ni en ännu mer attraktiv arbetsgivare
 • Så skapar ni utvecklingsprogram som gör skillnad
 • Talent och performance management i praktiken
 • Så kartlägger ni enkelt era nuvarande kompetenser
 • Verktyg för kompetensinventering – individ- och organisationsnivå
 • Nyckeltal och effekthemtagning för kompetensutveckling
 • Kunskapsspridning i praktiken
 • Så skapar ni en lärande organisation
 • Få med cheferna på banan
 • Utbildningsportalen
 • Lunch, frukt och fika för dig som går fysisk utbildning

Moradimetoden

Vårt arbetssätt med mental, praktisk och behovsanpassad träning i fyra steg.Vi på Moradi Partners har utgått ifrån Brinkerhoffs forskning när vi tagit fram vår utbildningsmetod MORADI. Kärnan är att vi människor behöver stöd, mental och praktisk träning både före, under och efter en utbildning för att få maximal nytta av den.

Moradimetoden är uppbyggt i fyra steg med dig och din utveckling i fokus under hela resan.

1. Förberedelse
2. Utbildning
3. Verklighet
4. Resultat 

Vi utgår från dina behov, du får mental och praktisk träning med stöd av våra erfarna utbildare både före och under utbildningsdagarna, och för att du inte ska falla tillbaka i gamla hjulspår när du kommer tillbaka till vardagen igen så är vi med dig och stöttar dig mentalt även där. Vårt mål är Din framgång.

FÖRBEREDELSE

RÄTT FOKUS REDAN FRÅN START

Innan utbildningen tar vi reda på vem du är och vilka behov ni har. Vi tar avstamp i var ni befinner er, vilken typ av organisation ni har och er affärsplan. Analys och enklare förberedelser gör att utbildningen börjar ge effekt redan innan vi träffas.

Genom att vi vet vad som är viktigast kan vi lägga mer fokus på det inom ramen för utbildningen. Det gör även att du arbetar fram en plan och konkreta lösningar under själva utbildningen. Med vårt Chefspaket har du också ett mycket användbart verktyg för att skapa en dialog och förankring ur ett ledningsperspektiv.

UTBILDNING

UTBILDNING PÅ RIKTIGT

Under utbildningen arbetar du tillsammans med en erfaren organisationsutvecklare och kollegor i liknande situation som du. Under utbildningen arbetar du aktivt med processen för strategisk kompetensförsörjning och de olika verktyg som ingår. Det gör att du inte bara får kunskap utan vet hur du använder det och får viktigt arbete gjort som normalt är svårt att hitta tiden för. Du får även konkreta råd och tips kring hur ni bäst går tillväga i just er organisation och vad som passar er bäst och hur ni får cheferna att ta steget till att vara en aktiv del i att sörja för rätt kompetens.

Efter utbildningen har du med dig en kompetensplan ni kan skrida till verket med. Dessutom har du kunskap, verktyg och erfarenheter för att arbeta med strategisk kompetensförsörjning kontinuerligt så att det är en levande process och något som händer i vardagen.

VERKLIGHET

SKILLNAD I VARDAGEN

Efter utbildningen har du en kompetensplan utifrån er affärsplan för att identifiera, locka, utveckla och behålla de kompetenser som krävs för att komma dit. Du har en plan för att skapa en lärande organisation och utbildningsplaner så att ni kan börja med rätt saker för att ni ska nå era mål. Du får också tre månaders kostnadsfri support inom rimliga gränser, som gör att du kan använda oss för råd eller inspiration i vardagen.

Vårt Chefspaket säkerställer förankringen av er kompetensplan och att detta inte blir en papperskonstruktion som vilar i en skrivbordslåda utan en plan som realiseras med dialog och engagemang från tongivande personer i organisationen – både ledning och övriga chefer.

Efter utbildningen har du fortsatt tillgång till Utbildnigsportalen där du kan utbyta erfarenheter med andra deltagare och kompetenta utbildare, hämta mallar, handlingsplaner, övningar för kompetensinventering och checklistor och fylla på med kunskap när du behöver.

FRAMGÅNG

BLI BÄST PÅ DET DU GÖR

Att göra en förändring kräver mod, insikt och engagemang. En utbildning ger dig förutsättningarna men det är du själv som gör det viktigaste arbetet. Ett arbete som kräver fokus och gör det att lätt att glömma bort resans första stapplande steg till att få det att hända på riktigt. Därför vill vi att du kommer ihåg att berömma dig själv när du uppnått ett mål – stort som litet.