Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Försäljning för icke-säljare

Kursen vänder sig till alla som vill bli bekvämare inom säljyrket

Utbildningsbeskrivning

Utbildning i affärsmannaskap för konsulter, tekniker, chefer och andra som har kundkontakt utan att vara säljare. Utveckla kundrelationer som ger mer affärer. För tjänsteföretag sker upp till 90 procent av alla kundkontakter genom personer med andra roller än säljare i organisationen.

Sälj för ickesäljare är en utbildning som riktar sig till dig som inte har en uttalad säljroll men som har kundkontakter i egenskap av exempelvis konsult, specialist, projektledare eller tekniker. Den riktar sig även till dig som är chef och som vill stärka upp din affärsmässiga förståelse för helheten.

Den här säljutbildningen går både fysiskt och 100% på distans (live). Oavsett vilket du väljer får du en inspirerande, behovsanpassad och praktisk utbildning som hjälper dig framåt.

Omfattning:
2 heldagar (09.00-17.00)
Blended Learning

Förkunskaper:
Inför denna utbildning har vi inga krav. Alla som är intresserade av att förbättra sina säljkompetenser är välkomna.

Plats:
Online
Fysisk på plats i centrala Stockholm
Företagsanpassad 

Datum:
Enligt överenskommelse

Pris:
16 900 SEK exkl. moms

Upplägg

På ett roligt och verklighetsnära sätt får du träning i att utveckla och känna dig trygg i ditt affärsmannaskap. Du får konkreta verktyg som hjälper kunden att se sina egna behov, skapa möjligheter för merförsäljning och hitta lösningar som förebygger framtida utmaningar.

Du lär dig också förebygga situationer som kan leda till problem och prisdiskussioner i efterhand. Genom att ni har en gemensam affärsförståelse blir det både lättare och roligare att arbeta som ett lag med kundens bästa i fokus. Resultatet blir nöjdare kunder, effektivare arbete och ökad lönsamhet för din organisation.

 

Utbildningsinnehåll

 • Självkännedom
 • Kundens perspektiv
 • Affärsmässigt tänk
 • Intern leveransförmåga
 • Tjänstehatten och konsultrocken
 • Att tänka på i bemötandet
 • Kundtyper och anpassad kommunikation
 • Att sälja genom att hjälpa
 • Behovsinventering
 • Argumentation och svåra situationer
 • Trygghet i prisdiskussioner
 • Lunch, frukt, smoothie och fika för dig som går utbildning på plats

Moradimetoden

Vårt arbetssätt med mental, praktisk och behovsanpassad träning i fyra steg.Vi på Moradi Partners har utgått ifrån Brinkerhoffs forskning när vi tagit fram vår utbildningsmetod MORADI. Kärnan är att vi människor behöver stöd, mental och praktisk träning både före, under och efter en utbildning för att få maximal nytta av den.

Moradimetoden är uppbyggt i fyra steg med dig och din utveckling i fokus under hela resan.

1. Förberedelse
2. Utbildning
3. Verklighet
4. Resultat 

Vi utgår från dina behov, du får mental och praktisk träning med stöd av våra erfarna utbildare både före och under utbildningsdagarna, och för att du inte ska falla tillbaka i gamla hjulspår när du kommer tillbaka till vardagen igen så är vi med dig och stöttar dig mentalt även där. Vårt mål är Din framgång.

FÖRBEREDELSE

FÖRBEREDANDE ANALYS ÖKAR BEHÅLLNINGEN AV UTBILDNINGEN

Före kursen förbereder vi oss genom att analysera vilken typ av tjänster ni erbjuder, vilken yrkesroll du har, vilka utmaningar du står inför och vilka förväntningar du har på kursen. Målsättningen är att utbildningen ska bli konkret och verklighetsanpassad för att ge största möjliga effekt. Inför utbildningen får du göra en DISC-analys ur ett affärsperspektiv. Den ger dig ökad förståelse för dig själv och hur du kommunicerar med andra samt ligger till grund för hur du kan anpassa din kommunikation utifrån olika kundtyper. Analysen ligger också till grund för en kurs anpassad efter deltagarnas behov samtidigt som den följer kursplanen. Innan kursstart får du förbereda en enklare uppgift kopplat till din verksamhet via vår Kompetensportal™. Den är utformad för att förenkla ditt arbete och skapa förankring internt för den utveckling kursen innebär för dig.

UTBILDNING

AKTIVITET, TRÄNING OCH INTERAKTION GER INSPIRATION OCH NYA IDÉER

Vid kurstillfällena arbetar vi upplevelsebaserat och lägger mycket fokus på träning samt dina individuella utmaningar. Så när du kommer tillbaka från utbildningen har du fått saker gjorda som du normalt inte hinner med, hittat lösningar på utmaningar i vardagen och har en konkret plan framåt. Utbildningsmodellen bygger på mycket interaktion med de andra deltagarna där dialogen och utbytet ger inspiration samt nya idéer för hur ni kan utveckla er verksamhet. Du får verktyg, nya färdigheter och konkreta tips på hur du vänder dina utmaningar till framgång.

VERKLIGHET

UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen avslutas med en personlig utvecklingsplan som stöttar dig i tillämpningen av dina nyvunna färdigheter. Vi följer även upp och stöttar ditt vardagliga arbete med planen. Du får tillgång till Kompetensportalen™ där du kan hämta mallar och fylla på med kunskap när du behöver. Tre månaders kostnadsfri support med möjlighet att använda Framfot som bollplank ingår efter kursen. Boka fem eller fler deltagare så ingår workshop efter utbildningen på plats hos er. Vid detta tillfälle skapar och förankrar vi tillsammans med medarbetare, ansvariga säljare och chef en gemensam struktur och samsyn på hur företaget kan öka merförsäljning och kundnöjdhet genom ökad samverkan. Endast vår resekostnad tillkommer.

FRAMGÅNG

BLI BÄST PÅ DET DU GÖR

Att göra en förändring kräver mod, insikt och engagemang. En utbildning ger dig förutsättningarna men det är du själv som gör det viktigaste arbetet. Ett arbete som kräver fokus och gör det att lätt att glömma bort resans första stapplande steg till att få det att hända på riktigt. Därför vill vi att du kommer ihåg att berömma dig själv när du uppnått ett mål – stort som litet.