Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

”Jag vet inte vad jag vill!”

Ha utvecklingssamtal med dig själv – bli din egen coach eller anlita en professionell livs- och karriärcoach för att bygga det livet som du förtjänar.

Sally Moradi Andersson
VD/Ägare
Coachning

MAJ 2023

Under mina 10 år som coach har jag hört samma sak från många av mina klienter; ”jag vet inte vad jag vill”. Lite mer utförligt låter det ungefär så här: ”Jag är vilsen och orolig för jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv och mitt arbete.”

Att inte veta vad vi vill i livet och i karriären kan vara väldigt stressigt och frustrerande. Det leder ofta till att vi inte kommer vidare utan stannar i en situation som inte är optimal.

När vi är unga finns det många vägval att ta ställning till, och ofta väljer de unga utifrån vad föräldrar tycker är bäst: ”Bli läkare/ingenjör, det är breda utbildningar och du får bra betalt i framtiden”. Eller så väljer den unga som vännerna gör.

Det finns miljontals möjligheter i dagens arbetsliv. Att gå ut på nätet och leta efter jobb/yrken gör att vi lätt blir stressad över pressen att ”göra det rätta valet”. Det kan leda till att vi inte gör något medvetet val då livet är så annorlunda från individ till individ. Vi är alla olika och har olika personligheter, förutsättningar, intressen, ambitioner, drivkrafter, önskemål, viljor, engagemang och värderingar. Därför blir det är svårt att bestämma sig för vad som är ”det rätta valet” för oss själva när vi inte riktigt har lärt känna oss själva på djupet. Många blir osäkra och tror att de bara har en enda chans att välja. I själva verket finns det inget absolut rätt val – man måste pröva sig fram och uppleva vad som är det rätta för oss. Men det underlättar om man har självinsikt.

Har vi hunnit att bli 35+, 40+ eller 50+ kommer vi ibland till en fas i livet då det är dags att gå vidare och utvecklas. Vi har kanske stagnerat, har en dålig balans i livet och vet inte hur vi ska ta oss vidare.

Frågor vi ställer oss!
Vad ska jag göra de resterande 25 åren i arbetslivet? Många känner att de inte är på rätt ställe och att det är något som skaver i själen. De vill ha en förändring, men vet inte vad det är eller hur det ska gå till. Förvirring, oro och vilsenhet uppstår.

Att våga göra medvetna val – och välja bort
En del har kanske blivit smickrade över att de har fått ett jobberbjudande, ”svårt att motstå”! Tyvärr hamnar många helt fel i en sådan situation om de inte gör ett medvetet val. Många chefer befinner sig tyvärr i den här situationen. Individen var kanske en duktig specialist och blev tillfrågad om att ta ett chefsjobb, som personen egentligen inte hade tillräckliga drivkrafter för. Jag har träffat alltför många chefer som inte gjort ett medvetet val och ställt sig frågan:
”Vill jag vara chef? Vad innebär det? Vilka är mina personliga förutsättningar att vara chef?”. Om vi har bra självinsikt vet vi när vi ska tacka ja och när vi ska tacka nej. Ibland behöver vi välja bort för att inte hamna i en situation som inte stämmer med vem man är.

Vilsenhet och stress hänger ihop
Att inte veta vad vi vill leder ofta till inre stress och oro, eftersom vi känner oss vilsna och gör våra val utifrån vad vi tror andra förväntar sig av oss.
Människor som känner sig vilsna upplever att tankarna snurrar och att de har svårt att sortera dessa tankar i huvudet. Vi har ingen kontroll över situationen och vet inte hur vi kommer vidare. Den inre stressen tar sig ofta uttryck i form av att personen inte mår bra och får sömnproblem pga. allt grubblande. Trötthet är något många drabbas av eftersom det tar mycket energi att reflektera över att inte veta riktningen framåt. Övriga symptom kan vara: lätt irritation och nedstämd, ont i magen, uppleva oro och ångest, panikkänslor, bristande självförtroende och självkänsla som bottnar i en känsla av misslyckande och inlåsning. Man kan till och med bli utmattad av att vara på fel ställe och i fel sammanhang under en längre tid.

Frågor som många behöver ställa sig är:
• Vad vill jag med mitt liv?
• Vad vill jag arbeta med?
• Vart är jag på väg?
• Har jag gjort rätt val?
• Hur ska jag nå dit?

Ofta är det så att många människor inte vet vad de riktigt känner innerst inne. De saknar en inre kompass och egen styrning beroende på att de inte har prioriterat tid till att reflektera och få självinsikt. Många är därför utifrånstyrda och jämför sig med andra – och gör val utifrån vad de tror att andra tycker och tänker att de ska göra, eller vad de ”borde” göra.

När jag frågar om deras olika val är två ofta återkommande svar; ”Det är bra att ha på mitt CV” och ”Andra respekterar mig mer när jag har en viktigare roll med mandat”. Men varför är det bra att ha på CV:t? brukar jag fråga. Svaret blir ofta – jo, för att vännerna har lyckats och blivit ”framgångsrika” på det sättet.

Vad är då att vara ”lyckad och framgångsrik”?
Ofta handlar det om att de jämför sig med andra. Andra tänker på den status de tror att de ska uppnå. Men det som är bra för en person är inte alltid bra för en annan. Vi är som sagt olika och har olika personligheter, förutsättningar, intressen, engagemang och värderingar.
Att vara inifrånstyrd innebär att vi stannar upp och lyssnar inåt:

• Vad är framgång för mig?
• Vad känns bra?
• Vad känns mindre bra?
• Vad intresserar mig?
• Vad blir jag lycklig av?

När känner jag engagemang och flow?
Alla vi är olika och unika på vårt sätt. Vi passar för olika arbetsuppgifter och på olika arbetsplatser.
Att vara lycklig är något helt annat än att ”vara lyckad”.
Vem bestämmer vad det är att ” vara lyckad”? Alla behövs men för olika saker.
Lita på din egen känsla! Den är rätt!

Hur kommer vi då fram till vad vi vill?

1. Bli inifrånstyrd och hitta ditt ”flow”.
Begreppet flow kommer från när forskaren Mihály Csíkszentmihályi på 70-talet undersökte och kartlade tusentals människors beskrivningar av sina bästa stunder. Han kom fram till att flow (eller njutning) uppstår när något är så svårt att vi precis klarar av det och vi presterar på toppen av vår förmåga. Vi går lite utanför vår egen komfortzon. Det upplevs som en känsla av rörelse utan någon större ansträngning. Vi har nog alla upplevt det någon gång, när vi fastnar i en aktivitet och tiden står still. Till exempel just nu när jag skriver den här artikeln. 

Flow innebär att:
• Handling och medvetande smälter samman. När vi vet exakt vad vi ska göra utan att tänka efter och vi kommer in ett kreativt flöde där både tid och rum försvinner.

• Det krävs total koncentration för att fokusera och vara uppmärksam på det vi gör här och nu utan att tänka på något annat.

• Aktiviteten i sig känns belönande och rolig. Det finns en stark inre motivation som är belönande och hjärnan får dopaminkickar.

TÄNK PÅ:
• Hur ofta upplever du flow i ditt arbete?
• Vad gör du då?
• Hitta ditt flow – bli medveten om när det uppstår.
• När får du flow utanför jobbet?

2. Att ha utvecklingssamtal med dig själv – bli din egen coach eller anlita en coach.
För att komma fram till vad du vill behöver du få en fördjupad självinsikt och känna efter vad du egentligen vill. Du behöver pröva olika saker, reflektera och känna efter.
Grunden är att förstå sig själv, sina drivkrafter, sin kompetens och sina intressen, och att acceptera sig själv för den man är. Känn efter, reflektera och acceptera den du är.

I ditt utvecklingssamtal med dig själv, reflekterar du och känner efter vilken vision du har om framtiden. Därefter formulerar du dina mål.

Att förändra och utveckla dig själv handlar om att vara uthållig och inte ge upp på vägen. Att ha mål för ditt liv och dig själv, eller  en vision som ger oss människor en känsla för vart vi är på väg. Det gör att stressen minskar och att vi har lättare att uthärda en otillfredsställande situation.

Var din egen coach eller anlita en professionell livs- och karriärcoach för att bygga det livet som du förtjänar.