Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Coachning

Våga investera i dig själv och väx som person för att bygga ett bättre liv

Tillväxt trivs i rätt miljö. En individ som växer är en person som mår bra.
Vi vill att du ska må bra, bygga ett bättre liv och leva det livet som du förtjänar.

Coachning genom Moradi Partners

Våga investera i dig själv för att växa som person och för att blomstra även i framtiden oavsett om det gäller att byta jobb, att gå från idé till verklighet, att sätta mål och vision eller att maximera ditt fullaste potential för en fortsatt hållbar utveckling.

Vi vet att bygga ett stabilt och lyckligt liv innebär ett ständigt arbete med att förbättra, optimera och utveckla, särskilt i en värld som är i konstant och snabb förändring.

Coachning är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig som individ att uppnå den förändring du önskar. Som coach jobbar vi för att stärka och utveckla dig med utgångspunkten att du har svaren inom dig. Vi kan kombinera utforskande coachning med karriärrådgivning eller ledarskapsutveckling för att du ska få möjlighet att hitta rätt riktning, approach och mindset.

Att anlita en coach ger dig möjlighet att verkligen ta de steg framåt som du önskar, du får en samtalspartner som lyssnar aktivt, ställer utmanande frågor och hjälper dig att upptäcka nya tankar, perspektiv och beteenden. Du får stöd, struktur och feedback i processen att utvecklas både som person och ledare.

Vårt övergripande syfte är att skapa värde till personer och organisationer i vårt nätverk. Vi eftersträvar alltid efter att bygga långsiktiga relationer och över tid kan behovet av våra samarbeten se olika ut.

Vi vill finnas där som din partner genom ditt arbetsliv och dela med oss av vår erfarenhet kring ledarskap och karriärutveckling men också hjälpa till med din personliga paketering inför ett tänkbart nästa steg i din fortsatta karriär. I takt med att arbetsmarknadens behov har förändrats tillhandahåller Moradi Partners coachning inom fyra olika discipliner. Dessa kan självklart kombineras utifrån förutsättningar och mål och även vävas in i en Outplacement lösning. Upplägget skräddarsys utifrån hur just dina eller företagets behov ser ut.

Företagscoachning

Executive coachning

Coachen arbetar på strategisk organisationsnivå och medverkar vid förändringsprocesser eller ger chefsstöd för att chefer ska arbeta mer effektivt.

Affärscoachning

Företag behöver hjälp med hur de ska strukturera sitt arbete, start upp, förvalta, utveckla och genomföra projekt eller förändringar.

Individuell utveckling

Karriärcoachning

Människor som vill byta yrke, känner att de måste fatta ett stort beslut angående sitt arbete eller vill få hjälp med att sätta fart på sin karriär.

Livscoachning

Här ryms en mängd områden som att arbeta med visioner, mening, relationer, hitta balans i livet, time-management, skapa kvalitetstid m.m.

Outplacement genom Moradi Partners

Den senaste tiden har spelplanen förändrats kraftigt och därmed även hur de individuella behoven ser ut.
 
Många företag varslar och tvingas säga upp kompetenta medarbetare. Moradi Partners är experter inom personbedömning, rekrytering och arbetsmarknad och kan därför vägleda dig framåt med vår erfarenhet. Vi skapar en stor förståelse för ditt specifika behov kombinerat med vår genuina passion för ett långsiktigt värdeskapande till personer i vårt nätverk.
 
På Moradi Partners har vi seniora konsulter och certifierade coacher som gärna hjälper dig, oavsett om du vill bolla hur ett möjligt nästa karriärsteg eller om du i dagsläget är utan anställning. Upplägget skräddarsys utifrån hur just dina behov ser ut.

Coachningprocessen

1. Uppstart

Utmaning och avsikt med samtal

Nuläge och problemställningen

Önskat läge och hur det ska vara

Hinder för att nå det önskade läget

Möjligheterna skapar den nya vägen till önskat läge

2. Genomförande

Konkretisering av lösning

Tydliga aktiviteter

Handlingsplan 

Punkter att följa upp vid varje möte

Varje Coachningstillfälle avslutas med en självskattning

3. Avslut & Utvärdering

Utfall av mål och delmål

Motivation

Utveckling av företag och person - individuell utveckling

Välmående, balanserat och sunt företagande

Feedback till Moradi Partners