Hoppa till innehåll
Sök
Stäng denna sökruta.

Executive search

Att hitta, attrahera och rekrytera rätt kompetens till er organisation

En av de största utmaningarna företag står inför i nutid är att attrahera och att behålla värdefull kompetens.

Vi på Moradi Partners strävar alltid efter att förstå era specifika behov och genom vårt arbetssätt skräddarsyr vi den optimala lösningen. Vi utgår från vårt starka och ständigt aktuella nätverk kombinerat med en omfattande marknadskartläggning. Varje uppdrag är lika viktigt och därför strävar vi alltid efter att leverera de absolut bästa personerna baserat på era behov.

Executive Search genom Moradi Partners

Executive Search innebär att vi genom en gedigen marknadskartläggning identifierar, söker upp och attraherar de mest relevanta kandidaterna för ditt bolag och för den specifika tjänsten. Vårt starka nätverk kombinerat med en systematisk kartläggning av branscher och bolag garanterar att vi söker upp den bästa tillgängliga kompetensen på marknaden just nu. Förutom att säkra den rätta kompetensen lägger vi lika stort fokus en personlighet och ledarskapsstil som passar både uppgiften och er organisation. En förutsättning för att lyckas med Executive Search är en tät dialog, transparens och ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter i processen.

vägen till framgång

Yrkesområden:

Vi kan hjälpa er med Executive Search av chefer och specialister inom följande yrkesområden:

Executive Search processen

1. Kravspecifikation

Vid inledningen av uppdraget formuleras en noggrann kravspecifikation tillsammans. Kravspecifikationen förmedlar tydligt rollens mandat, ansvar och arbetsuppgifter samt vilken typ av yrkeskompetens och personlighet som eftersöks. Vi använder oss av en kompetens- och beteendeprofil vid fastställandet av kravspecifikationen.

2. Kartläggning och Search

Marknadskartläggning sker utifrån den överenskomna kravprofilen. Vi utgår alltid ifrån en kombination av kandidater i vårt nätverk kompletterat med personer som är specifikt uppsökta för uppdraget. Vid en första utvärderande telefonintervju ställs frågor kring tidigare kompetens och ert företag marknadsförs som arbetsgivare och tjänsten.

3. Workshop

En tät och löpande dialog pågår under hela uppdragets gång. Halvvägs in i uppdraget har vi mera uppstyrt möte tillsammans för att konkret diskutera profilinriktningar. Syftet är att att bli ännu spetsigare i den fortsatta processen, att bekräfta att vi är på rätt spår och eliminera irrelevanta inriktningar. Vi utmanar även med profiler som har en annan kompetensbakgrund och ställer följdfrågor som uppkommit under rekryteringsprocessen.

4. Bedömning

De mest relevanta och intresserade kandidaterna blir utvalda för fler intervjuer. Vi arbetar med utvärderingar av kandidater utifrån en kompetensbaserad metodik som tar utgångspunkt i den fastställda kravprofilen. Här skapas en djupare förståelse för kandidatens kompetenser, personlighet, drivkrafter och resultat. Stor vikt läggs på att beteende och personlighet för att säkra att det passar er företagskultur.

5. Presentation

De mest relevanta och intresserade kandidaterna blir utvalda. Här skapas en djupare förståelse för kandidatens kompetenser, personlighet, drivkrafter och resultat. Stor vikt läggs på att beteende och personlighet för att säkra att det passar er företagskultur.

6. Verifiering

Vi tar alltid 2-3 formella referenser på slutkandidaten för att säkerställa att bilden av kandidaten överensstämmer med den bild kandidaten har gett av sig själv. Även tester genomförs om önskat.

7. Avslut

Ni kommer överens med slutkandidaten om de mer detaljerade villkoren och vi finns med för att konsultera båda parter. Slutkandidaten signerar avtalet. Återkoppling till samtliga kandidater som vi på något sätt varit i kontakt under processen sker, inklusive de som sökt tjänsten. 

8. Uppföljning

Efter 3 månaders anställning sker en uppföljning med båda parter för att säkerställa att allt går enligt förväntan. 

Fördelar med Moradi Partners och värderingar vi lever efter

Affärsvärde

Vår spetskompetens är att tillsätta affärspåverkande positioner. Vi levererar personer som har en positiv inverkan på din affärstillväxt. Vi drivs av att våra kunder ska ha tillgång till de bästa möjliga lösningarna för resultat och vi ger oss inte förrän vi har korsat mållinjen.

Kvalitet

Vi har gedigen erfarenhet av att bygga starka team och att matcha ihop kandidat med organisation. Våra beprövade processmodeller med metoder erbjuder vi ansvarsfullt våra kunder de bästa lösningarna för att nå resultat kombinerat med ett starkt nätverk. Vi säkrar upp och tar ansvar för hela processen.

Kreativitet

Vi är framåtlutade och proaktiva med en utpräglad utmanarmentalitet. Vi drivs av att hitta rätt person till din organisation. Vi är lösningsorienterade, innovativa och handlingskraftiga där våra verktyg och metoder i samspel med vårt sinne för teambuilding säkerställer att ni får den önskade personen för att nå tillväxt.